Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Bidovce - Košický kraj Hľadať
 
 

Spoločný školský úrad Bidovce

Charakteristika ŠÚ
 Charakteristika ŠÚ.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 

LEGISLATÍVA

Zákon č. 596/2003 Z. z. , účinný od 1. 1. 2019
 Zákon č. 596 2003, platný od 1. 1. 2019.pdf (765.6 kB) (765.6 kB)

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov škôl a ŠZ, účinnosť od 01. 09. 2018
 Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, účinnosť 1. 9. 2018.pdf (496.6 kB) (496.6 kB)

Informácia o niektorých zmenách v katalógu prac. činnosti, účinnosť od 1. 1. 2019
 Zmeny v katalogu pracovných činnosti.pdf (10.9 MB) (10.9 MB)

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1. 1. 2019
 Zákon č. 553 2003, od 1. 1. 2019 upravené.pdf (534.8 kB) (534.8 kB)

Vyhláška č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, účinná od 1. 10. 2017
 Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, 218 2017, učinnost od 1.10.2017.docx (87.1 kB) (87.1 kB)

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 Zákon_č._245_2008_Z._z._Zákon_o_výchove_a_vzdelávaní_(školský_zákon).docx (297.1 kB) (297.1 kB)

Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
 Vyhlaska č. 320  2008 o ZS.pdf (215.6 kB) (215.6 kB)

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 Zákon_č._317_2009_Z._z._o_pedagogických_zamestnancoch_a_odborných_zamestnancoch.docx (124.3 kB) (124.3 kB)

Vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
 Vyhláška_č._305_2008_Z._z_o_škole_v_prírode.docx (24.3 kB) (24.3 kB)

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ
 Zákon_č._597_2003_Z._z_o_financovaní_ZŠ,_SŠ_a_ŠZ.docx (80.8 kB) (80.8 kB)

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 Zákon_č._596_2003_Z._z_o_štátnej_správe_v_školstve_a_školskej_samospráve.docx (126.1 kB) (126.1 kB)

Výklad § 61a k zákonu č.317/2009 Z.z
 Výklad_§61a k zákonu č. 317 2009 Z.z. o PZ a OZ.rtf (214.5 kB) (214.5 kB)

Smernica č. 4/2012, ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov
 Smernica č.4 2012 ktorou sa vydávajú vzorové  osvedčenia o priznaní kreditov.rtf (38.5 kB) (38.5 kB)

Vzory osvedčení k Smernici č. 4/2012, ktorou sa vydávajú osvedčenia o priznaní kreditov
 Vzory osvedčení k Smernici č.4 2012.rtf (87.6 kB) (87.6 kB)

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ
 22 2011     metodicky pokyn na hodnotenie žiakov ZS.rtf (299.2 kB) (299.2 kB)

Pokyny

Triedna kniha pre MŠ, jej vedenie, 2018
 Triedna kniha, jej vedenie , 2018.pdf (364.9 kB) (364.9 kB)

POP MŠVVaŠ SR, šk. rok 2018/2019
 POP 2018 2019, MSVVaS SR.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ, aktualizácia august 2018
 Prijimanie_deti_na_predprimarne_vzdelavanie_aktualizacia_(august_2018).pdf (510.5 kB) (510.5 kB)

Informácie

Príspevok na žiaka zo SZP na rok 2018
 Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok na rok 2018.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

Kritériá hodnotenia ŠŠI v ZŠ
 Kritériá hodnotenia ŠŠI v ZŠ.pdf (67.1 kB) (67.1 kB)

Kritériá hodnotenia ŠŠI v MŠ
 Kritériá hodnotenia ŠŠI v MŠ.pdf (67.2 kB) (67.2 kB)

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 Príplatok za   výkon špecializovanej činnosti.doc (22.5 kB) (22.5 kB)

Zachovanie výnimiek zo vzdelania
 Zachovanie   výnimiek zo vzdelania.doc (29 kB) (29 kB)

Zmena rozsahu pracovného času
 Zmena rozsahu   pracovného času.doc (24 kB) (24 kB)

Návrh na zostavenie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania, metodický materiál
 Návrh na zostavenie   ročného plánu kontinuálneho vzdelávania ,   metodický materiál.doc (88 kB) (88 kB)

Vzory rozhodnutí pre ZŠ a ŠKD

Žiadosť o prijatie do ŠKD, aktualizované 2018
 Žiadosť o prijatie do ŠKD.doc (45 kB) (45 kB)

Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka ZŠ, ak žiakovi zdravotný stav neumožňuje navštevovať školu
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka ZŠ, ak žiakovi zdravotný stav neumožňuje navštevovať školu.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej triedy pri prestupe z inej školy
 Rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej triedy pri prestupe z inej školy.docx (15.7 kB) (15.7 kB)

Rozhodnutie o prijatí žiaka do 1.ročníka
 Rozhodnutie o prijatí žiaka do 1.ročníka ZŠ.doc (29 kB) (29 kB)

Rozhodnutie o prijatí žiaka do 0.roč.
 Rozhodnutie o prijati žiaka do 0.roč..doc (29 kB) (29 kB)

Rozhodnutie o odklade a dodatočnom odklade PŠD
 Rozhodnutie o odklade a dodatočnom odklade PŠD.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka ZŠ,
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka ZŠ, 1. 8. 2018.docx (15.1 kB) (15.1 kB)

Rozhodnutie riaditeľa o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka v zahraničí.
 Rozhodnutie riaditeľa o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka v zahraničí.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

Rozhodnutie o prijatí žiaka na základe žiadosti zákonného zástupcu do určitého ročníka pri prestupe z inej školy
 Rozhodnutie o prijatí žiaka na základe žiadosti zákonného zástupcu do určitého ročníka pri prestupe z inej školy.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

Rozhodnutie o povolení vykonávať komisionálnu skúšku
 Rozhodnutie_o_povoleni_vykonavať_komisionalnu_skusku.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

Legislatíva v školskom stravovaní

Vzor rozhodnutia o prijatí pre jednotlivca za stravníka do ŠJ , VŠJ
 Vzor rozhodnutia o prijatí pre jednotlivca za stravníka do ŠJ , VŠJ.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

Vzor rozhodnutia o prijatí viacerých stravníkov do ŠJ, VŠJ
 Vzor rozhodnutia o prijatí viacerých stravníkov do ŠJ, VŠJ.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

Vzor žiadosti a vzory rozhodnutí pre MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx (16 kB) (16 kB)

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018.doc (30 kB) (30 kB)

Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, aktualizovane 2018
 Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, aktualizovane 2018.doc (30 kB) (30 kB)

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, aktualizované 2018.doc (29 kB) (29 kB)

Rozhodnutie o prerušení dochádzky, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o prerušení dochádzky, aktualizované 2018.docx (12.9 kB) (12.9 kB)

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ s adaptačným pobytom, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ s adaptačným pobytom, aktualizované 2018.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka