Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Bidovce - Košický kraj Hľadať
 
 

Spoločný školský úrad Bidovce

Zoznam škôl a kontakty
 Zoznam skôlriaditeľ adresa e-mailtelefon.doc (46 kB) (46 kB)

 
Charakteristika ŠÚ
 Charakteristika ŠÚ.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

 

LEGISLATÍVA

Vyhláška č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, účinná od 1. 10. 2017
 Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, 218 2017, učinnost od 1.10.2017.docx (87.1 kB) (87.1 kB)

Prehľad dôležitých právnych predpisov v školstve, 2017
 Prehľad dôležitých právnych predpisov v školstve.docx (17.5 kB) (17.5 kB)

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
 Zákon_č._245_2008_Z._z._Zákon_o_výchove_a_vzdelávaní_(školský_zákon).docx (297.1 kB) (297.1 kB)

Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
 Vyhlaska č. 320 2008 o ZS.pdf (215.6 kB) (215.6 kB)

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 Zákon_č._317_2009_Z._z._o_pedagogických_zamestnancoch_a_odborných_zamestnancoch.docx (124.3 kB) (124.3 kB)

Vyhláška č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode
 Vyhláška_č._305_2008_Z._z_o_škole_v_prírode.docx (24.3 kB) (24.3 kB)

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ
 Zákon_č._597_2003_Z._z_o_financovaní_ZŠ,_SŠ_a_ŠZ.docx (80.8 kB) (80.8 kB)

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 Zákon_č._596_2003_Z._z_o_štátnej_správe_v_školstve_a_školskej_samospráve.docx (126.1 kB) (126.1 kB)

Výklad § 61a k zákonu č.317/2009 Z.z
 Výklad_§61a k zákonu č. 317 2009 Z.z. o PZ a OZ.rtf (214.5 kB) (214.5 kB)

Smernica č. 4/2012, ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov
 Smernica č.4 2012 ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov.rtf (38.5 kB) (38.5 kB)

Vzory osvedčení k Smernici č. 4/2012, ktorou sa vydávajú osvedčenia o priznaní kreditov
 Vzory osvedčení k Smernici č.4 2012.rtf (87.6 kB) (87.6 kB)

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ
 22 2011   metodicky pokyn na hodnotenie žiakov ZS.rtf (299.2 kB) (299.2 kB)

Pokyny

Organizačné pokyny ŠÚ Bidovce, šk.r. 2017-2018
 Organizačne pokyny, SU, 2017 2018.docx (61.8 kB) (61.8 kB)

Organizačné pokyny šk.r. 2016-2017
 Organizačne pokyny SU 2016 2017.docx (84 kB) (84 kB)

Organizačné pokyny šk. r. 2015 - 2016
 Organizačné pokyny , ŠU Bidovce 2015 2016.docx (70 kB) (70 kB)

Organizačné pokyny na školský rok 2014/2015, ŠÚ Bidovce
 Organizačné pokyny 2014 2015.doc (287 kB) (287 kB)

Organizačné pokyny ŠÚ Bidovce na šk. rok 2013/2014
 Organizačné pokyny ŠÚ Bidovce 2013 2014 doc.doc (251 kB) (251 kB)

Organizačné pokyny na šk.r. 2012/2013
 SU OP sk r. 2012 2013.doc.doc (316.5 kB) (316.5 kB)

Organizácia šk.roka 2010/2011
 Organizácia_šk_roka_2010_11.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

Organizačné pokyny na školský rok 2011/2012
 Organizačné_pokyny_na_šk._r._2011_2012,_ŠÚ_v_Bidovciach.doc (187.5 kB) (187.5 kB)

Organizačné pokyny na šk.r. 2010/2011
 Organizačné pokyny na  školský rok 2010 2011.doc (184 kB) (184 kB)

Informácie

Príspevok na žiaka zo SZP na rok 2018
 Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok na rok 2018.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

Kritériá hodnotenia ŠŠI v ZŠ
 Kritériá hodnotenia ŠŠI v ZŠ.pdf (67.1 kB) (67.1 kB)

Kritériá hodnotenia ŠŠI v MŠ
 Kritériá hodnotenia ŠŠI v MŠ.pdf (67.2 kB) (67.2 kB)

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 Príplatok za  výkon špecializovanej činnosti.doc (22.5 kB) (22.5 kB)

Zachovanie výnimiek zo vzdelania
 Zachovanie  výnimiek zo vzdelania.doc (29 kB) (29 kB)

Zmena rozsahu pracovného času
 Zmena rozsahu  pracovného času.doc (24 kB) (24 kB)

Návrh na zostavenie ročného plánu kontinuálneho vzdelávania, metodický materiál
 Návrh na zostavenie  ročného plánu kontinuálneho vzdelávania ,  metodický materiál.doc (88 kB) (88 kB)

Vzory rozhodnutí pre ZŠ

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí žiaka do 1. ročníka ZŠ
 Rozhodnutie o prijatí do 1. r. , upravené 2017.doc (28 kB) (28 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí žiaka do 0. ročníka v ZŠ
 Rozhodnutie o prijati do 0. roč. , upravené 2017.doc (28 kB) (28 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka ZŠ, ak žiakovi zdravotný stav neumožňuje navštevovať školu
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka ZŠ, ak žiakovi zdravotný stav neumožňuje navštevovať školu.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka v zahraničí
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť PŠD formou individuálneho vzdelávania žiaka v zahraničí.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania žiaka
 Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania žiaka.docx (14.7 kB) (14.7 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí do špeciálnej triedy,pri prestupe z inej školy
 Rozhodnutie o prijatí do špeciálnej triedy,pri prestupe z inej školy , 2017.docx (15.3 kB) (15.3 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatie žiaka do určitého ročníka pri prestupe z nej školy
 Prijatie žiaka do určitého ročníka pri prestupe z inej školy, upravené 2017.docx (18.7 kB) (18.7 kB)

Rozhodnutie riaditeľa školy o odklade a dodatočnom odklade PŠD
 Rozhodnutie o odklade a dodatočnom odklade PŠD, úprava 2017.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

Rozhodnutie o povolení vykonávať komisionálnu skúšku
 Rozhodnutie_o_povoleni_vykonavať_komisionalnu_skusku.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

Legislatíva v školskom stravovaní

Vzor rozhodnutia pre jednotlivca za stravníka do ŠJ, VŠJ
 Vzor rozhodnutia o prijatí pre jednotlivca za stravníka do ŠJ, VŠJ.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Vzor rozhodnutia o prijatí pre viacerých stravníkov do ŠJ, VŠJ
 Vzor rozhodnutia o prijatí pre viacerých stravníkov do SJ, VSJ.docx (16.3 kB) (16.3 kB)

Vzor žiadosti a vzory rozhodnutí pre MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, vzor
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx (16 kB) (16 kB)

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2017
 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2017.doc (29 kB) (29 kB)

Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, aktualizované 2018.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o prerusení dochádzky, aktualizované 2018.docx (12.4 kB) (12.4 kB)

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ s adaptačným pobytom, aktualizované 2017
 Rozhodnutie o prijatí s adaptačným pobytom, aktualizované 2017.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Materské školy

Vzor žiadosti a vzory rozhodnutí pre MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, vzor
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx (16 kB) (16 kB)

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2017
 Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2017.doc (29 kB) (29 kB)

Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania, aktualizované 2018.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ, aktualizované 2018
 Rozhodnutie o prerusení dochádzky, aktualizované 2018.docx (12.4 kB) (12.4 kB)

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ s adaptačným pobytom, aktualizované 2017
 Rozhodnutie o prijatí s adaptačným pobytom, aktualizované 2017.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Školské zariadenie

Školské zariadenia - výchovno-vzdelávacie inštitúcie
 Školské zariadenia.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

 
Výchovný program - dokument školského zariadenia
 Výchovný program.doc (20.5 kB) (20.5 kB)

 
NV SR č.520/2010, ktorým sa mení a doplňa NV SR č.341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a pre žiakov v ZŠ
 NV SR č. 520 2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341 2009 Z. z. o poskytovat.pdf (49.3 kB) (49.3 kB)

 
Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD
 Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD.docx (13 kB) (13 kB)

 
Žiadosť o prijatie do ŠKD - vzor
 Žiadosť o prijatie do  ŠKD - vzor.doc (46.5 kB) (46.5 kB)

 
 • Pondelok2714graphic-icon
 • Utorok2516graphic-icon
 • Streda2218graphic-icon

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka